Słowniczek pojęć

Archetypy – pojęcie z psychoanalizy, dotyczy wzorców wspólnych dla wszystkich kultur.

Artemidor z Daldis – filozof i interpretator snów z drugiego wieku naszej ery.

Deja vu – uczucie, że przeżywana sytuacja wydarzyła się już kiedyś, w przeszłości, że coś już znamy, mieliśmy z czymś do czynienia, mimo że jest to niemożliwe.

Freud Zygmunt – austriacki lekarz neurolog i twórca psychoanalizy.

Hipnagogi – halucynacje występujące najczęściej tuż prze zaśnięciem, lub tuż po przebudzeniu, nacechowane niezwykłym realizmem. Mogą to być wizje postaci, dźwięki, uczucie dotyku, czy nawet zapchy.

Jung C.G – Carl Gustav Jung, szwajcarski psychiatra, psycholog, jeden twórców psychologii głębi.

Lunatyzm czyli somnambulizm, lub sennowłóctwo – zaburzenie snu, polegające na poruszaniu się we śnie.

Mioklonie – mimowolne skurcze mięśni

Narkolepsja – niekontrolowane zasypinie

Onejnokryta – zawodowy tłumacz snów

Paraliz senny – stan w którym mimo trwającego zamrożenia funkcji motorycznych mięśni, mamy już świadomość

Porażenie przysenne – inna nazwa paraliżu sennego