Tłumaczenie snów

Dziękuję serdecznie….

Pierwszy raz [tłumaczenie snów] tak dokładnie
pokrywa się z tym co się dzieje w moim życiu.

Miłego dnia życzę 🙂

Aleksandra

tlumaczenie snów

Budzimy się niekiedy zalęknieni, zasmuceni czy wręcz przerażeni tym czego przed chwilą doświadczyliśmy. Widzimy śmierć dziecka, zdradę partnera, ktoś chce nas zabić. Jesteśmy poruszeni nawet jeśli we śnie mamy świadomość snu. Pewne sny są tak niezwykłe że pamiętamy je przez lata.

Artykuł: Tłumaczenie snów

Dzięki sztuce interpretacji snu zaczynasz rozumieć co się w takim sennym obrazie ukrywa, o czym tak naprawdę mówi. Od zawsze sny miały ważne miejsce w kulturze ludzi. Tłumaczenie snów jest przecież w pierwszych opowieściach ludzkości, Biblii a jeszcze wcześniej – eposie o Gilgameszu. Już tamte tłumaczenia zawierały w sobie świadomość pewnych archetypów. W naszum kraju, być może z powodu Józefa oraz proroka Daniela którzy tłumaczyli je jako proroctwa, uważamy że sny są jedynie wtedy ciekawe, kiedy przepowiadają przyszłość.

Niestety, tym samym wyrzucamy do kosza niezwykle ważny przekaz z samego wnętrza duszy. Mówiąc inaczej – mając w porcie piękny jach, nigdy nim nie wypłynąć na pełne morze. Naprawdę, sny są niezwykle silnym i eleganckim sposobem poznania siebie.

Rozumienie snu o złodziejach pomoże Ci w przeprowadzce, dzięki snom o komórce naprawisz relacje z dziećmi, sen o powodzi wyjaśni sytuację w firmie. Pewnymi symbolami nie przejmujesz się mimo że wskazują na rzeczy niepokojące, innych się boisz mimo że są znakiem pozytywnych zmian.

Zrozumiany umożliwia Ci solidne zorientowanie się w jakim punkcie jesteś.

Swoje sny wyślij na adres A.Orzechowsk@gmail.com

Skarby Twojej duszy czekają na odkrycie

ojedynczy sen – 30 zł

Dla ludzi często śniących
Pakiet tłumaczenie 5 snów (P5)- 100 złotych
Pakiet tłumaczenie 10 snów (P10)- 150 złotych

Przy zmawianiu pakietu, sny nadsyłamy mailem o tytule zawierającym symbol pakietu oraz numer snu.

Przykładowo, wykupujemy pakiet dziesięciu snów i nadsyłamy dwa pierwsze więc maila tytułujemy P10 sen 1 i 2.

Wychodzi na to, że trafiłaś w samo sedno. Nie sądziłam że mogę tak na siebie patrzeć i nigdy bym nie wpadła na to, żeby połączyć sen z tym konkretnym wydarzeniem. Szczerze mówiąc, dzięki Tobie czuję się dużo lepiej. Naprawdę nie wiem jak Ci dziękować.

Klaudia

Jakiś czas temu, gdy mieszkałam w Warszawie, znajomi ciągali mnie dość często
na różne darmowe wykłady. Na jednym z nich gdzieś w miejscu spotkań tego
typu, usłyszałam z ust gospodarza imprezy opowiadanie o wcześniej odbytym tam
spotkaniu z jakimś chińskim znawcą I-Cing, na którym ów zacz zademonstrował
sztukę tłumaczenia snów za pomocą Księgi.
Zainspirowało mnie to, ale ta myśl długo leżała odłogiem. Ostatnio wraca w
praktyce.
Od chwili, gdy założyłam to forum, a może nieco wcześniej, gdy poznałam
Drogiego_R, a więc drugą po sobie osobę, zainteresowaną równie mocno jak ja
Księgą I-Cing, zaczęły przychodzić do mnie specjalne sny. Można powiedzieć,
że zsyła je Duch Księgi, gdyż zawierają wiedzę i inspiracje, prowadzące do
lepszego jej zrozumienia (nie tylko siebie przy okazji). Pewnie bywały i
wcześniej, lecz ja nie umiałam zauważyć w nich treści i obrazów z
heksagramów, trigramów i linii.
Jeden z tych snów opisałam w wątku „I-Cing wizyjny”. Mogę go chyba śmiało
nazwać „Studnia”. Jest wprowadzeniem w cały heksagram 48, tj. wszystkie jego
linie, pokazaniem po kolei procesów dziejących się w nim (a nie tylko drugiej
linii, na podstawie której Krzysztof spróbował wyciągnąć naukę z tego snu i
co więcej, ocenić mój „problem” i doradzić, jak go rozwiązać).

Przykładowe tłumaczenia snów

Dział ten powstał aby pokazać w jaki sposób podświadomość może przekazywać nam informacje, oraz czego te informacje najczęściej dotyczą. Zamieszczając te interpretacje chciałem również pokazać w jaki sposób ja tłumaczę sny.

Z interpretacji tych zostały usunięte fragmenty, które w jakiś sposób pozwalały na zidentyfikowanie osób, które miały te sny. Usunąłem również moje lub czyjeś dygresje, których zamieszczanie w tym serwisie były akurat zbędne.

Muszę zaznaczyć również, że poza usunięciem pewnych fragmentów z interpretacji nic tu nie zmieniałem, mimo że teraz czytając to ponownie miałem ochotę troszkę zmienić formę swoich wypowiedzi. Myślałem nad wprowadzeniem zmian stylistycznych. Ostatecznie jednak postanowiłem, że treść interpretacji pozostanie taka jak w oryginale i nie zamierzam tego poprawiać.

Wszystkie zamieszczone tutaj sny to sny symboliczne. Proponuje zwrócić uwagę, że wśród tych snów można dostrzec sny w których występuje szczególna forma przekazu. Wszystkie z zamieszczonych tu sów można by zakwalifikować bądź do snów powtarzających się bądź do snów emocjonujących.

Sny te śniły się pięciu różnym osobom. Sny należące do jednej osoby zostały odpowiednio pogrupowane i ujęte łącznie. Te pogrupowane sny to sny 1 i 2 oraz 4 i 5, a także sen 7.

Składam moje serdeczne podziękowania i pozdrawiam osoby, które zgodziły się na zamieszczenie w tym serwisie internetowym swoich snów łącznie z moimi interpretacjami.

Dlaczego tłumaczenie snów to przesąd?

Stary Testament mówi wielokrotnie o snach jako sposobie komunikowania się Boga z ludźmi. Dlaczego zatem tłumaczenie snów jest uważane obecnie za przesądne?

Sny jako korytarz, poprzez który Bóg (lub bóg) objawia człowiekowi swoją wolę lub swoje plany były uważane przez ludzi żyjących na starożytnym Bliskim Wschodzie za normalny sposób radzenia się w trudnych momentach. Najbardziej znany taki sen to tzw. sen inkubacyjny, w którym uczestniczył Salomon (1 Krl 3,1-15). Polegał on na tym, że władca spędzał pierwszą noc po objęciu tronu (lub noc przed koronacją) w świątyni, modląc się lub śpiąc. To, co zostało mu objawione w czasie takiej nocy było uważane za zwiastun i wyznacznik całego przebiegu panowania.

Nawet zwykli ludzie zawsze mogli liczyć na radzenie się Pana poprzez sny, znajdujemy tego ślady w Biblii wielokrotnie, wystarczy wspomnieć: Jakuba dowiadującego się, jak wybrać trzodę (Rdz 31,10-13), żołnierz madianicki dowiadujący się o przegranej swojej armii (Sdz 7,13-14), Saul opuszczony przez Boga, który mu nie odpowiada przez sny (1 Sm 28,6.15), Nabuchodonozor śniący tajemnicze rzeczy (Dn 2,1nn), Józef pouczony, by wziąć Maryję za żonę (Mt 1,20), by uciec do Egiptu (2,13) oraz wrócić z niego (2,19-20), a będąc w Izraelu, by zamieszkać w Galilei (2,23).

Sen jest także miejscem, w którym człowiek może doznawać cierpienia. Jest to także sposób, w który Bóg chce pouczyć w różnych sprawach: Hiob cierpiący nawet w snach (Hi 7,14); żona Piłata, którawycierpiała wiele z powodu Jezusa (Mt 27,19). Św. Paweł, gdy decyduje się na wyprawę, której przebieg nie pokrywa się z wolą Bożą, zostaje pouczony we śnie (Dz 16,9), ponadto zostaje on odważnie w Koryncie, ponieważ takie pouczenie dostał we śnie (Dz 18,11).

Otrzymywanie snów było jednym ze środków komunikacji prorockiej. W Księdze Powtórzonego Prawa możemy przeczytać szczegółowe wytyczne, jak rozpoznać prawdziwego proroka: jeżeli zapowiedziana przez niego rzecz, otrzymana od Pana poprzez objawienie lub sen, i służy lepszemu poznaniu Boga, prorok taki przekazuje słowa od Boga. W przeciwnym razie powinien umrzeć, ponieważ odwodzi ludzi od służby Panu (Pwt 13,1-6).

Prorok Joel idzie nawet krok dalej – naucza, że posiadanie prorockich snów będzie znakiem nastania czasu wylania Ducha Bożego (Jl 3,1)[1]. Dlaczego więc zatem wyjaśnianie snów i ich interpretacja stała się przejawem zabobonności?

Odpowiedź na to daje też już sama Biblia. Sny są rzeczywistością bardzo niewyraźną, dlatego ich interpretacja bywa różna, a nieraz dywagacja na temat znaczenia snu bywa bardziej zajmująca niż jej przesłanie (Jr 23,27). Ponadto sen jest rzeczywistością nieweryfikowalną, nie da się udowodnić, że miało się taki sen. Dlatego też sny stały się punktem odniesienia dla fałszywych proroków (Jr 23,32; 27,9; Za 10,2). Sny nie powinny być tłumaczone, według autorów biblijnych przez tych, którzy je otrzymają, ale interpretacji pomaga wstawiennictwo osoby, która ma dar wyjaśniania snów (Dn 1,17, a zwłaszcza Rdz 40,8[2]). Nie trzeba dodawać, że ten dar musi być darem Boga, a nie może być wypracowany na podstawie lektury senników egipskich, czy azteckich.

Można przywołać jeszcze jeden argument, dlaczego interpretacja snów została odrzucona z czasem. choć jest to argument wyrażony w formie negatywnej. Sny jako komunikacja Boga z człowiekiem była potrzebna, kiedy brakowało zwartej informacji o tym, co jest wolą Boga, a co nią już nie jest. Dlatego interpretacja snów związana była z czasami dawnymi, kiedy Prawo (Tora) i inne księgi nie były znane szeroko. Gdy jednak znajomość Boga z czasem rosła (także poprzez rozwijanie „teologii”[3]), radzenie się doraźne przez sny przestało być konieczne – wszystkie bowiem informacje były zawarte już w księgach Pisma Świętego.

I ostatnia rzecz, kiedy współczesny człowiek sięga po interpretację snów, chce znaleźć w nich odpowiedź na swoje osobiste problemy, bolączki, wątpliwości. Tymczasem sny pochodzące od Boga, nigdy nie są przedstawione w Piśmie Świętym jako realizujące się na takiej płaszczyźnie. Bóg jako dawca snów zawsze kieruje je do całej wspólnoty wierzących.

Bartłomiej Sokal

[1] Fragment ten jest cytowany przez Piotra w mowie na Dzień Pięćdziesiątnicy (Dz 2,17).

[2] „Odpowiedzieli mu: «Mieliśmy sen i nie ma nikogo, kto mógłby nam go wytłumaczyć». Rzekł do nich Józef: «Wszak wytłumaczenia należą do Boga. Opowiedzcie mi je».”

[3] Daję to słowo w cudzysłowie, ponieważ termin „teologia”, jakim się obecnie posługujemy posiada nieco inne znaczenie, niż to zamierzone w tym miejscu. Teologia to jest dziedzina nauki zajmująca się poznawaniem Boga poprzez zastosowanie krytycznych metod naukowych. Początki tak rozumianej teologii sięgają dopiero ok. XVII-XVIII w. po Chr. Wcześniej jednak rozwijano wiedzę o Bogu bez zastosowania krytycznych metod, ale na podstawie znajomości tekstów natchnionych i tradycji ich interpretacji, a także na podstawie studiowania tzw. precedensów, czyli decyzji sądowych lub kultycznych, które wyznaczały pewne tendencje w orzekaniu.

„Scriptura crescit cum legente”
„Pismo rośnie wraz z czytającym je” (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji „Pytania do Biblii”.

Dodaj komentarz